[7/04/2009] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

[7/04/2009]     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ที่ SET 52-11 วันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 บนเว็บไซต์ของบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส ...
Read More

[11/08/2008] Operating Result Q2, 2008

[11/08/2008]     Operating Result Q2, 2008
(Translation) REF. SET: 51-06 11th August 2008 Subject : Clarification of business profits for the second quarter of 2008 To : The President of the Stock Exchange of Thailand We, Fancy Wood Industries...
Read More