ไม้ยางพาราประสาน
มีหลายเกรดให้เลือก เช่น BC, CC, SC เป็นต้น
ความหนาตั้งแต่ 16, 20, 25, 30 มม. ขนาดมาตรฐาน 4’x8′
ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ ง่ายต่อการทำสี
FINGER JOINT
BC
Size FJ Qty/Palette Price Excl. VAT
ไม้แผ่น 4×8 BC 16x1220x2440 55 / palette 1 934.58
ไม้แผ่น 4×8 BC 20x1220x2440 46 / palette 1 1,028.04
ไม้แผ่น 4×8 BC 25x1220x2440 25 / palette 1 1,484.85
ไม้แผ่น 4×8 BC 30x1220x2440 25 / palate 1 2,023.36
CC

Size FJ Qty/Palette Price Excl. VAT
ไม้แผ่น 4×8 CC 16x1220x2440 55 / palette 1 897.20
ไม้แผ่น 4×8 CC 20x1220x2440 46 / palette 1 929.91
ไม้แผ่น 4×8 CC 25x1220x2440 25 / palette 1 1,308.42
BUTT JOINT
BC

Size BJ Qty/Palette Price Excl. VAT
ไม้แผ่น 4×8 BC 16x1220x2440 55 / palette 1 1,284.00
ไม้แผ่น 4×8 BC 20x1220x2440 46 / palette 1 1,308.42
ไม้แผ่น 4×8 BC 25x1220x2440 25 / palette 1 1,517.85
ไม้แผ่น 4×8 BC 30x1220x2440 25 / palate 1 2,116.82
Map