ที่ SET 52-11
								
                                                                     วันที่ 7 เมษายน 2552	

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2552 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				         ขอแสดงความนับถือ
					

 
                                 (นายพงษ์สันต์  ลีลาปราชญ์   นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์)
		                   กรรมการ    	        กรรมการ

Download PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *