ที่ SET 54-05
								
                                                                        วันที่ 30 มีนาคม 2554

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554       
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				                 ขอแสดงความนับถือ
					

 
                       (นายพงษ์สันต์  ลีลาปราชญ์   นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์)
		                    กรรมการ    	    กรรมการDownload PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *