หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ที่ SET 53-04
								
                                                                        วันที่ 7 เมษายน 2553

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                 (นายพงษ์สันต์  ลีลาปราชญ์   นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์)
                       กรรมการ    	    กรรมการDownload PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *